Ascó II es connecta a la xarxa elèctrica després de finalitzar la 21a recàrrega de combustible

Ascó, 23 de maig de 2013. La unitat II de CN Ascó s’ha connectat a la xarxa elèctrica avui, 23 de maig, a les 00:50 hores, un cop finalitzats els treballs corresponents a la 21ª recàrrega de combustible, per iniciar un nou cicle d’operació. Més de 1.000 professionals s’han sumat al personal habitual de la instal·lació per poder escometre en el termini establert totes les tasques planificades. En aquesta parada, s’han executat les més de 10.400 ordres de treball programades, la majoria de les quals, un 76%, corresponen a tasques de manteniment preventiu i inspeccions rellevants dirigides a la millora de la fiabilitat dels components i a garantir l’operació segura i a llarg termini.

Entre aquestes activitats, a més de la substitució de 64 dels 157 elements combustibles que permetran un altre cicle complet de generació d’energia, destaca el canvi de l’ordinador central de la planta (SAMO, Sistema d’Ajut Mecanitzat a l’Operació) per un tecnològicament més avançat, denominat OVATION. Una altra modificació significativa ha estat la substitució dels rescalfadors separadors d’humitat (MSR) que protegeixen i milloren l’eficiència de la turbina de baixa pressió i milloren el seu rendiment.

Una altra tasca de gran envergadura que s’ha completat durant aquesta recàrrega després de diversos anys de treball ha estat la instal·lació del control digital dels escalfadors. Aquesta intervenció suposa la digitalització de tots els nivells d’aigua dels tancs i escalfadors del sistema secundari de la central. El nou sistema ofereix més prestacions, eficiència i fiabilitat dels elements connectats.

Igualment rellevants són diverses modificacions de disseny i treballs que s’han portat a terme per a donar compliment a les instruccions tècniques complementàries emeses pel Consell de Seguretat Nuclear com a resultat de les proves de resistència portades a terme a la central i que permetran incrementar els marges de seguretat de la planta.

Altres treballs importants que s’han portat a terme en aquesta parada han estat:

– Instal·lació de nous carregadors de bateries

– Substitució d’un dels transformadors d’arrencada

– Inspecció mecanitzada del vas i inspecció visual remota de la tapa del vas

– Inspecció per corrents induïdes dels generadors de vapor

La planificació i la formació, elements clau

Donat el gran volum de treballs que es programen en un temps molt concret, la planificació i la coordinació, així com la formació dels professionals, són clau per arribar a les fites previstes a la recàrrega, sempre amb la seguretat com objectiu prioritari. En aquest sentit, tot el personal que s’incorpora a la central per a la recàrrega ha rebut abans una formació d’acord als treballs que desenvoluparà. Aquests coneixements es complementen amb els específics que imparteix ANAV sobre la planta, a més de formació pràctica relacionada amb els factors humans amb l’objectiu de prioritzar les pràctiques segures i minimitzar al màxim l’error humà. Per això, un gran nombre de les noves incorporacions han assajat molts dels treballs específics al simulador on s’han recreat diferents escenaris relacionats amb la química, la prevenció de riscos laborals, el medi ambient i la prevenció contra incendis, entre d’altres.

El director de Central, Manel Campoy, valora molt positivament l’execució de la 21a recàrrega, ja que “s’ha portat a terme en termini, malgrat acumular en la mateixa recàrrega diverses activitats de gran envergadura que la feien especialment complexa”. Campoy posa en valor, a més, que els treballs de recàrrega s’hagin portat a terme de manera simultània amb els de càrrega al nou Magatzem Temporal Individualitzat (MTI) dels primers dos contenidors d’elements combustibles, procedents de la unitat I. “La planta ha superat amb èxit dos reptes considerables i independents, a més de l’operació a potència d’Ascó I. Això diu molt de l’important treball de planificació realitzat i del compromís professional amb el qual totes les persones han afrontat les seves activitats”, afegeix.