La central nuclear Ascó II inicia el 23è cicle d’operació després de concloure la parada per recàrrega

Ascó, 16 de desembre de 2014.- La unitat II de la central nuclear Ascó s’ha connectat a la xarxa elèctrica a les 9:39 hores d’avui, una vegada finalitzats els treballs corresponents a la 22ª Recàrrega de Combustible, donant pas a un nou cicle d’operació. Més de 1.000 persones, residents en la seva majoria a la demarcació de Tarragona, han treballat durant aquest període a la planta per poder escometre les activitats previstes.

En la 22ª recarrega d’Ascó II s’han dut a terme prop d’11.000 ordres de treball, la majoria de les quals corresponen a tasques de manteniment preventiu de la instal·lació i inspeccions. Al llarg de la parada, a més de la renovació de 64 dels 157 elements combustibles, destaquen altres treballs orientats cap a l’operació segura i a llarg termini de la central. En aquest sentit, la neteja química dels generadors de vapor ha estat una de les activitats més rellevants. Aquest treball, destinat a conservar aquests equips en les condicions més òptimes per a l’operació a llarg termini de la planta, s’ha aplicat també en diverses centrals nuclears d’Europa i Estats Units, com també es va realitzar fa uns mesos en la Unitat I de CN Ascó durant la seva 23ª Recarrega de Combustible.

Un altre dels treballs de gran envergadura que s’ha completat durant la parada ha estat la prova de taxa de fuita integrada, una activitat destinada a comprovar l’estanqueïtat de l’edifici de contenció, que ha de realitzar-se en les centrals nuclears cada deu anys. També s’ha dut a terme la substitució del motor del generador dièsel B, així com el venteig continu en col·lector d’aspiració de les bombes de càrrega o la revisió de les turbines de baixa pressió.

Durant aquesta recarrega, també s’han implantat diverses modificacions de disseny destinades a incrementar els marges de seguretat de la planta i relacionades amb el projecte Reforç de la Seguretat, derivat de les proves de resistència que van realitzar totes les centrals nuclears espanyoles l’any 2011, després de l’accident de Fukushima al Japó. Així mateix, coincidint amb aquest període, s’estan escometent els treballs de substitució del farciment de la torre de refrigeració de tir natural, la qual cosa suposa la instal·lació de més de 20.000 m3 de nou material que substitueix al farciment original, el qual amb els anys s’ha anat saturant per precipitació de carbonats i acumulació de sòlids.