ANAV dona 139 equips informàtics a centres i entitats socials de l’entorn de les seves plantes

ANAV ha donat al llarg d’aquest any 2023 un total de 139 equips informàtics a entitats socials, centres educatius i ajuntaments de diferents poblacions que es troben a l’entorn de les centrals nuclears Ascó i Vandellòs II. Aquestes donacions, procedents del pla de renovació d’equips informàtics d’ambdues plantes, formen part del compromís de responsabilitat social corporativa d’ANAV amb el teixit social i cultural de l’entorn de les centrals, contribuint en aquest cas a facilitar l’accés a les tecnologies de la informació i a les xarxes de comunicació tant a persones grans o famílies en risc d’exclusió, a través d’entitats socials, com a infants en edat escolar, mitjançant els centres educatius, o a entitats a les quals disposar d’aquests equips els en facilita la gestió i l’activitat.

La donació d’ordinadors té l’origen en el pla de renovació d’equips informàtics d’ANAV, un cop retirats del seu ús professional. Tots els que encara es troben en perfectes condicions per tenir una segona vida i ser utilitzats en àmbits amb menors requeriments tècnics, com el domèstic o l’escolar, són preparats pels professionals de l’àrea de Sistemes d’Informació i Comunicacions d’ANAV, que s’encarreguen de revisar els equips, formatar-los i preparar-los per al seu lliurament a aquelles entitats que els hagin sol·licitat.

L’any 2023, un total de 14 entitats de l’entorn de les plantes han rebut diferents eines informàtiques, entre ordinadors de sobretaula, ordinadors portàtils, pissarres interactives i projectors. A més, tots els ordinadors de sobretaula s’entreguen al costat d’una pantalla de TFT de 19”, un teclat i un ratolí, sempre que es disposi d’aquests elements auxiliars. Destaca, en aquest sentit, la donació recent de 50 ordinadors i 10 portàtils a Càritas Diocesana (Tarragona i Tortosa), entitat amb què ANAV col·labora habitualment en les diferents iniciatives d’acció social que duu a terme. Càritas destinarà aquests equips tant a la xarxa d’oficines locals com a famílies del territori en risc d’exclusió.

Suport a l’accés tecnològic dels més petits

En una societat cada cop més tecnificada, costa imaginar que els més petits creixin i desenvolupin les seves capacitats al marge de la tecnologia. Si bé és cert que els formadors estan posant novament en valor les eines tradicionals per a l’educació dels nens, els recursos digitals, ordinadors, projectors, tauletes, etc. són eines necessàries i molt útils per a les escoles. La relació d’ANAV amb la majoria dels centres educatius del seu entorn ja és antiga i en alguns casos es remunta a més de 20 anys, ja que la iniciativa de donació d’equips informàtics constitueix una de les primeres accions establertes a ANAV per al suport del seu entorn directe. Aquesta relació es complementa amb visites al Centre d’Informació d’ANAV i fins i tot amb el desplaçament de professionals d’ANAV als centres per oferir xerrades sobre temàtiques tècniques i científiques d’interès per a la formació dels alumnes.

Al llarg d’aquest any, han estat 58 els equips informàtics distribuïts entre els centres d’educació infantil i primària Enric Grau Fontsere (Flix), Carmelites Santa Teresa de Sant Josep i Lluís Vinyes i Viñoles (Mora d’Ebre), El Verger (Garcia), Onze de Setembre (El Masroig), així com a l’Institut de Flix. A més, han rebut equips ajuntaments, associacions culturals i centres esportius, entre d’altres.

El procés per accedir al programa de donació d’equips informàtics comença per una petició formal de l’organisme o l’entitat interessada a l’àrea de Comunicació i Relacions Externes d’ANAV, que s’encarrega de revisar-la i comprovar si compleix una sèrie de requisits: l’entitat peticionària ha de ser un organisme de l’àmbit educatiu, social, cultural o esportiu, sense ànim de lucre i estar ubicada a l’entorn de les centrals nuclears Ascó i Vandellòs II. Un cop acceptada, aquesta sol·licitud passa a l’àrea de Sistemes d’Informació i Comunicacions, des d’on, una vegada condicionats els equips, es procedeix al lliurament.