Vandellòs II inicia el seu 23è cicle d’operació

La central nuclear Vandellòs II es va connectar a la xarxa elèctrica a les 22:09 hores del passat 20 de juliol, un cop finalitzats els treballs corresponents a la 22a recàrrega de combustible, donant pas a un nou cicle d’operació. Més d’un miler de treballadors de diferents perfils i especialitats professionals s’han incorporat durant aquesta parada per realitzar, amb l’equip humà de CN Vandellòs II, totes les activitats programades. La durada d’aquest procés, sensiblement més prolongat del que és habitual, s’explica per la inclusió de treballs de reparació i substitució de components pertanyents al sistema de refrigerant del reactor.

Si bé el procés de recàrrega de combustible, que dóna nom a la parada, ha consistit en la substitució d’una mica més d’un terç dels elements combustibles que conformen el nucli del reactor per afrontar un nou cicle d’operació, durant aquesta parada s’han realitzat altres activitats de manteniment preventiu, correctiu i innovacions tecnològiques que només es poden efectuar amb la central parada. Concretament, s’han incorporat 44 modificacions de disseny físiques a la instal·lació i 18 substitucions de components en previsió de l’obsolescència dels seus materials, enfocades totes elles a preparar la central perquè pugui continuar operant en les millors condicions i a llarg termini.

En conjunt, s’han dut a terme prop de 10.000 ordres de treball orientades a activitats significatives com la inspecció visual remota del fons del vas del reactor, la inspecció del 100% dels tubs guia de les barres de control, la neteja dels elements combustibles per ultrasons, la substitució del conjunt d’estanqueïtat de les tres columnes termoparells, la inspecció de les caixes d’aigua i dels tubs del generador de vapor “C”, o la substitució d’alguns components en diversos equips de seguretat. Tots els equips han estat revisats i provats abans de donar per finalitzada la parada.
Cal destacar especialment que en aquesta recàrrega, a la part elèctrica de la central, s’ha procedit a substituir l’estator del generador principal, el que, per la seva complexitat, ha representat l’activitat emblemàtica d’aquesta parada. Aquesta intervenció s’ha completat amb la revisió del generador principal, incloent la inspecció del virador, la inspecció del rotor i la revisió de diversos dels seus components.

CN Vandellòs II ha completat la seva 22a Parada per Recàrrega complint amb tots els seus objectius de seguretat en parada i minimitzant les dosis radiològiques. Per a això, ha estat clau el treball de planificació de totes les activitats i la coordinació entre totes les àrees de l’organització. Aquestes han treballat de manera conjunta i orientada a la consecució d’un objectiu comú: dur a terme les tasques planificades de manera segura, eficient i ajustada al programa. Per a això, ha resultat essencial la formació prèvia de tot el personal incorporat, que ha registrat més de 1.600 assistències als cursos organitzats, i el compromís tant d’ANAV com de les empreses col·laboradores amb la seguretat nuclear, la prevenció de riscos laborals, la protecció radiològica, la seguretat física i el respecte al Medi Ambient.