Tarragona acull la Jornada Tècnica anual de la SNE

El centre ‘El Seminari’ de Tarragona va acollir ahir la Jornada Tècnica Anual de la Societat Nuclear Espanyola (SNE) sota el títol: “Aprovisionament de Recanvis en Centrals Nuclears”, una jornada que ha comptat amb la col·laboració d’empreses del sector com ANAV, NUCLEONOVA, SGS o TECNATOM.

Durant l’esdeveniment es va donar cita un centenar d’experts en la matèria procedents de les centrals nuclears espanyoles, companyies elèctriques, organisme regulador, organitzacions del sector nuclear, enginyeries, empreses de serveis, subministradors d’equip, laboratoris d’assaig, centres de recerca, etc. que configuren part del sector nuclear espanyol que, en el seu conjunt, ve proporcionant prop de 30.000 llocs de treball d’alta qualificació tècnica.

L’objectiu de la jornada era analitzar els mecanismes per garantir la qualitat i fiabilitat dels recanvis que se subministren a les centrals nuclears. Per a això s’han compartit punts de vista respecte a la gestió de recanvis, especialment els destinats a equips relacionats amb la seguretat, a fi de garantir l’operació segura i fiable de les plantes.

A la trobada s’han tractat aspectes tals com les auditories de qualitat als subministradors, la supervisió durant la fabricació dels recanvis, la recepció a la seva arribada a les centrals i els processos de qualificació de recanvis, entre d’altres.

La Societat Nuclear Espanyola impulsa aquestes trobades i concep aquests fòrums de professionals del sector com una eina que potencia la millora contínua i, amb això, l’operació segura, fiable i a llarg termini de les instal·lacions.