La URV i la Fundación Endesa impulsen la Càtedra d’Inclusió Social

La Fundación Endesa i la Universitat Rovira i Virgili han signat un conveni de col•laboració per a donar continuïtat a les activitats de la Càtedra d’Inclusió Social de la mateixa universitat. Per part de la Fundación Endesa, han estat presents en la signatura el president, Sr. Rafael Miranda, i el director general, Sr. José Antonio Gutiérrez. mentre que per part de la Universitat, el Dr. Jordi Tous, vicerector de d’Universitat i Societat en representació del rector (absent per ser de viatge a l’estranger) i el director de la Càtedra, el Dr. Angel Belzunegui. També han assistit a l’acte representants d’ANAV, que forma part de la Comissió de Seguiment de la Càtedra.

L’objectiu de la Càtedra d’Inclusió Social és “situar la URV com a universitat pionera en els temes de responsabilitat social”, ha explicat el Dr. Belzunegui. La Càtedra participa en programes d’inclusió a Tarragona, Valls i Reus, en especial dedicats als joves i als barris més desafavorits, i és una resposta als processos de vulnerabilitat que s’han vist accentuats pel context econòmic desfavorable. Cal tenir en compte que la Càtedra “no està a la primera línia” de l’acció social, sinó que treballa en la formació, la recerca i la transferència de coneixements, conjuntament amb les entitats del territori.

La implicació d’Endesa a través de la seva fundació així com també d’ANAV amb la Càtedra, posen de manifest l’interès d’aquestes entitats en aprofundir en la responsabilitat social corporativa. El president de la Fundación Endesa, Rafael Miranda, ha insistit en la necessitat que Universitat i empresa treballin conjuntament en aquells objectius que tenen en comú, i ha explicat que “participar en aquesta Càtedra és una oportunitat d’estendre les accions de responsabilitat a un nou àmbit, que va més enllà de la cura del medi ambient”.

La participació de la Fundación Endesa en aquest projecte posa de relleu la possibilitat de parlar alhora d’universitats emprenedores i d’universitats que afavoreixen i potencien la cohesió social. Des de la URV es considera que els reptes de futur passen per la generació de riquesa i la seva distribució per afavorir el benestar social. La Universitat té aquests dos mandats i per assolir aquest objectiu compta amb la complicitat d’entitats econòmiques com, en aquest cas, la Fundación Endesa.