La Unitat Militar d’Emergències realitza exercicis de formació a les centrals nuclears Ascó i Vandellòs II

Ascó, 8 d’octubre de 2015. La Unitat Militar d’Emergències (UME) s’ha desplaçat durant aquesta setmana a les plantes d’ANAV per rebre formació en actuació per a emergències de les centrals nuclears Ascó i Vandellòs II en compliment del protocol subscrit per l’Associació Espanyola de la Indústria Elèctrica (UNESA) en el marc de les mesures de reforç adoptades en les centrals espanyoles arran de l’accident de la planta japonesa de Fukushima. La formació teòrica ha estat complementada amb exercicis pràctics destinats al coneixement i comprovació mútua de capacitats d’equips i estratègies entre les centrals d’ANAV i la UME.

Aquests exercicis han consistit, entre d’altres, en la simulació de grans incendis, el desplegament de camions cisterna i els seus remolcs, utilització conjunta de grups electrògens i bombes portàtils, exercicis amb utilització d’equipament de mesurament de la radiació de la UME, pràctiques de descontaminació i la simulació d’interconnexions de xarxes de comunicació i d’interconnexions elèctriques d’equips entre la UME i ANAV. A més, s’ha dut a terme la comprovació de capacitats de transport aeri mitjançant l’ús de les plataformes d’evacuació aèria amb les quals s’ha dotat tots dos emplaçaments.

LA UME ha desplaçat a Ascó i Vandellòs II 30 comandaments per assistir a les sessions lectives impartides a les plantes d’ANAV durant la setmana i 14 persones de suport logístic exterior. A més, per a la realització de diferents exercicis pràctics, la UME ha afegit 30 efectius de reforç i tots els mitjans susceptibles de ser utilitzats en planta per comprovar la compatibilitat dels mateixos en els emplaçaments.

Una fortalesa afegida per a les plantes

Arran del succés de la central japonesa de Fukushima Daiichi de març de 2011, es va crear un grup mixt de treball UNESA-CSN-UME a fi de preparar la UME davant una possible necessitat d’intervenció en suport de les centrals nuclears espanyoles en situacions d’emergència amb escenaris accidentals de gravetat extrema. Com a resultat d’aquesta col·laboració destinada a dotar les plantes d’una fortalesa afegida, es va identificar una sèrie d’actuacions possibles de la UME a l’interior o exterior dels emplaçaments de les plantes:

– Trasllat de persones i components a la central nuclear.

– Suport per traslladar i/o instal·lar o connectar equips mòbils en els seus punts de connexió, com ara motobombes, camions cisterna, mànegues, cables elèctrics, mitjans d’il·luminació, etc.

– Alliberament o condicionament de vies d’accés a la central nuclear o dins de l’emplaçament de la central nuclear. La UME compta amb buldòcers i maquinària adequada distribuïda en els cinc batallons que composen la Unitat, així com amb personal -sapadors i enginyers- en formació per afrontar una situació de risc NRBQ (Nuclear, Radiològic, Biològic i Químic).

– Localització, rescat i evacuació de persones, inclosa la instal·lació de grans carpes o hospitals de campanya.

– Ajuda en la lluita contra incendis.

-Restabliment de comunicacions.

– Recolzament en l’execució del PVRE (Programa de Vigilància Radiològica en Emergència).

Per regir aquestes intervencions s’han elaborat els procediments d’activació i actuació de la UME en les centrals, així com un programa de formació de la UME establert en dues fases: una part teòrica que es va impartir a les oficines d’UNESA al novembre de 2013 i una específica en planta que ja s’ha realitzat a Sta. Mª de Garoña, CN Cofrents, CN Trillo i CN Almaraz. Esment especial mereix aquesta última central, a la qual la UME va participar en el “Curiex 2013”, un exercici d’emergència nuclear del programa de cooperació del Mecanisme de Protecció Civil Europeu, que va tenir com a finalitat posar en pràctica el Pla d’Emergència Nuclear Exterior de la central extremenya, així com la col·laboració d’equips de suport nacionals i internacionals en cas d’emergència.

Per la seva banda, l’exercici que s’ha realitzat aquesta setmana a Ascó i Vandellòs II permetrà que la UME no solament es familiaritzi amb els protocols d’intervenció propis d’aquestes centrals nuclears sinó també conèixer amb major detalli les seves instal·lacions.