Entren en servei els CAGEs d’Ascó i Vandellós II

Els Centres Alternatius de Gestió d’Emergències (CAGE) d’Ascó i Vandellós II són ja plenament funcionals després que ambdues centrals realitzessin recentment un exercici de validació i engegada d’aquestes instal·lacions.

La posada en servei dels CAGEs d’Ascó i Vandellós II és una de les últimes activitats d’envergadura corresponents al Projecte de Reforç de la Seguretat, establert arran de l’accident de Fukushima de l’any 2011. Les plantes s’han dotat d’una instal·lació alternativa a les ja existents des de la qual gestionar les emergències. Els nous edificis s’han construït complint una sèrie de requisits des del punt de vista sísmic, radiològic, de disponibilitat de subministrament elèctric i de comunicacions que fan d’ells uns centres robusts i fiables des dels quals l’organització d’emergències pot desenvolupar totes les seves funcions. Disposen d’àrees de descontaminació, serveis mèdics, laboratori químic, control radiològic, estació d’ompliment d’ampolles d’aire respirable i zones de descans per al personal. Els CAGEs d’Ascó i Vandellós II compten amb els sistemes necessaris per garantir l’habitabilitat de la instal·lació en emergències amb dany extens.

Com a última fita per garantir la disponibilitat dels CAGEs, el dia 30 de novembre a  CN Vandellós II i el 28 de desembre a CN Ascó, van tenir lloc sengles exercicis que tenien com a  objectiu  validar que els edificis es trobaven funcionals i eren capaços de garantir la gestió d’una emergència des d’aquest centre. Els exercicis, que incloïen un escenari d’engegada dels CAGEs, es van desenvolupar de forma satisfactòria, la qual cosa va permetre declarar la funcionalitat d’aquestes instal·lacions, que aporten nous mecanismes de resposta davant possibles emergències causades per successos que puguin anar més enllà de les bases de disseny de les centrals nuclears Ascó i Vandellós II.