La central nuclear Vandellòs II inicia la 21ª recàrrega de combustible

Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, 29 d’octubre de 2016.  La central nuclear Vandellós II s’ha desconnectat de la xarxa elèctrica a les 00h. del dia d’avui per iniciar els treballs corresponents a la 21ª recàrrega de combustible, que donaran pas a un nou cicle d’operació de 18 mesos. En aquesta parada, que arriba després d’un cicle d’operació ininterrompuda de 496 dies, està previst escometre més de 9.000 ordres de treball, la majoria de les quals corresponen a treballs de manteniment preventiu i inspeccions. El pressupost d’aquesta intervenció a la planta se situa en els 21 milions d’euros.

Un volum tan significatiu d’activitats requereix que la seva execució vingui precedida d’una planificació prèvia molt detallada i la coordinació per part de totes les unitats organitzatives implicades. El treball es desenvolupa a través de grups multidisciplinaris per coordinar totes les actuacions que es duran a terme, des de la seva fase de preparació fins a la d’execució. Aquesta planificació de tasques, sumada als esforços a l’àrea de prevenció de riscos laborals, a la contractació de personal addicional i a la formació, és clau per aconseguir les fites planificades amb la màxima seguretat i d’acord al calendari previst.

Entre les actuacions més rellevants que es duran a terme durant la 21ª recàrrega de CN Vandellós II destaca, a més de la substitució de 64 dels 157 elements combustibles, la inspecció decenal del vas del reactor i de les seves toveres, mitjançant ultrasons. De la mateixa manera, es continuarà amb la implantació de les últimes modificacions de disseny relacionades amb el projecte de Reforç de la Seguretat derivat de les proves de resistència post Fukushima, contemplades en les Instruccions Tècniques Complementàries emeses pel Consell de Seguretat Nuclear. L’actuació més destacada emmarcada en aquest projecte és la instal·lació del sistema de venteig filtrat de la contenció, per la qual s’ha habilitat una grua de grans dimensions, amb una capacitat de càrrega de 500 tones. Aquestes activitats redunden en l’augment de la robustesa i la capacitat de resposta de la planta davant successos que poguessin anar més enllà de les seves bases de disseny.

Altres actuacions contemplades per a aquesta recàrrega són la implantació del nou sistema de control digital del reactor (SCDR), la revisió dels trens de seguretat o la modernització del sistema de distribució de corrent continu.

Durant la 21ª recarrega de combustible, CN Vandellós II duplicarà el nombre de persones que treballen a l’emplaçament en operació normal de la planta. Al voltant de 1.000 professionals de 65 empreses de serveis, la majoria d’ells residents a la demarcació de Tarragona, formaran part de l’equip humà que executa les diferents ordres de treball. Aquest equip, a més de la formació que ha cursat abans de la seva incorporació a la central, ha rebut a ANAV una preparació específica que es determina d’acord al lloc de treball que ocuparà a la planta. En aquest sentit, aquesta 21ª Recàrrega ha utilitzat novament l’“Aula ANAV” de formació, inaugurada el 2013 per donar servei als treballadors que s’incorporen amb motiu de la recàrrega. L’Aula ANAV es troba en el Viver d’Empreses de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant on també se situa l’Oficina de Recàrrega, destinada a facilitar les gestions administratives d’accés a la instal·lació.