La central nuclear Vandellòs II inicia la 19a recàrrega de combustible

L’Hospitalet de l’Infant, 2 de novembre de 2013. La central nuclear Vandellòs II s’ha desconnectat de la xarxa elèctrica a las 00 h. d’avui per iniciar la 19a recàrrega de combustible i els treballs de manteniment previstos, que donaran pas a un nou cicle d’operació de 18 mesos. En aquesta parada està previst realitzar més de 7.300 ordres de treball, la majoria de les quals corresponen a treballs de manteniment preventiu i inspeccions, i el pressupost de les quals ascendeix a 21 milions d’euros.

La realització d’un volum tan significatiu de tasques requereix una planificació prèvia molt detallada i la coordinació de totes les unitats organitzatives implicades, que treballen formant grups multidisciplinaris per coordinar tots els treballs que es duran a terme, des de la seva fase de preparació fins a la l’execució. Aquesta planificació de tasques, sumada als esforços en l’àrea de prevenció de riscos laborals, a la contractació de personal addicional i a la formació, permetrà assolir les fites planificades amb la màxima seguretat i en el temps previst.
En la 19a recàrrega de combustible, CN Vandellòs II duplicarà la plantilla que habitualment treballa a la central. D’aquesta manera, al voltant de 1.000 professionals d’unes 40 empreses col·laboradores, la majoria d’ells residents a la província de Tarragona, s’incorporaran a les més de 1.000 persones que treballen a la central. Aquest equip humà, a més de la formació que ha cursat abans de la seva incorporació a la central, rebrà a ANAV una preparació específica que es determina segons el lloc de treball que ocuparà a la planta.
En aquest sentit, una de les novetats d’aquesta parada és la creació d’un espai dins de “l’Aula ANAV” de formació, situada al Viver d’Empreses de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant on s’ubica l’Oficina de Recàrrega, en la que els professionals podran assajar en un simulador molts dels treballs que es desenvoluparan durant aquest període.
Entre les actuacions més rellevants que es duran a terme en la 19a recàrrega de CN Vandellòs II destaquen, a més de la substitució de 64 dels 157 elements combustibles allotjats en el reactor, les modificacions de disseny relacionades amb el projecte Reforç de la Seguretat derivat de les proves de resistència, contemplades en les Instruccions Tècniques Complementàries emeses pel Consell de Seguretat Nuclear. Es tracta de modificacions que permetran facilitar l’ús dels nous equips portàtils adquirits, com les bombes d’alta i baixa pressió, els equips d’il·luminació i els grups electrògens, i incrementar així la robustesa i la capacitat de resposta de la planta davant successos que poguessin anar més enllà de les bases de disseny de la central. Alguns d’aquests treballs consisteixen en la instal·lació de sistemes que permetin la injecció alternativa d’aigua als tres generadors de vapor amb la bomba portàtil, al sistema primari i al sistema de ruixat de la contenció.
D’altres actuacions contemplades per aquesta recàrrega són la inspecció de les barres de control i dels tubs guia, la modificació de disseny de la grua manipuladora de combustible de la contenció, les inspeccions periòdiques dels generadors de vapor i la substitució dels monitors del sistema de vigilància de la radiació, per citar-ne alguns.
La 19a recàrrega de combustible de la central nuclear Vandellòs II posarà punt i final a un cicle en el que la central ha assolit els 25 anys d’operació comercial i permetrà fer front a un nou cicle amb la màxima seguretat i fiabilitat, valors que, segons el director de Vandellòs II, Rafael Martín “també hauran d’estar molt presents en totes i cadascuna de les activitats de la recàrrega”. “La manera més segura de treballar i la que garanteix millors resultats és fer-ho segons allò planificat i amb qualitat”, assegura Martín.