Informació de CN Ascó

Ascó, 14 de desembre de 2012. La unitat I de la central nuclear Ascó ha tornat a sincronitzar-se a les 22.36 hores d’avui, un cop revisat el correcte funicionament de la protecció diferencial de l’alternador. Realitzades les correccions i comprovacions corresponents, la central ha iniciat el procés per a tornar a connectar-se a la xarxa elèctrica.