Informació de CN Ascó

Ascó, 14 de desembre de 2012. La central nuclear Ascó ha notificat al Consell de Seguretat Nuclear, seguint els procediments establerts, la parada automàtica de la unitat 1, a les 06:00 hores d’avui, a causa de l’actuació d’una protecció elèctrica de l’alternador. La parada s’ha produït estant la central en procés d’arrencada i al voltant del 75% de potència.

La planta es troba en condició segura i està analitzant les causes d’aquesta incidència en la part elèctrica de la instal·lació. Un cop realitzades les comprovacions necessàries, la unitat I es tornarà a sincronitzar a la xarxa elèctrica.