Informació CN Vandellós II

La central nuclear Vandellòs II ha notificat al Consell de Seguretat Nuclear, seguint els procediments establerts, que un dels tres canals de cabal del llaç ‘C’ del sistema de refrigerant del reactor ha mantingut una diferència de cabal per sobre del criteri d’acceptació, respecte als altres dos canals, durant un temps superior al fixat per les especificacions tècniques de funcionament de la central.

Els altres dos canals de cabal del llaç ‘C’ han estat operables en tot moment i la planta continua operant amb normalitat.

Aquesta incidència no ha tingut conseqüències per a la salut de les persones ni per al medi ambient.