Informació CN Ascó II

Ascó, 8 d’abril de 2013. La central nuclear Ascó, seguint el procediment establert, ha comunicat al Consell de Seguretat Nuclear que, derivat del canvi de l’actual sistema informàtic que gestiona l’operació de les centrals, SAMO (Sistema de Suport Mecanitzat a l’Operació), per la seva nova versió OVATION, la planta enviarà temporalment les dades a la SALEM (Consell de Seguretat Nuclear) mitjançant correu electrònic.

El canvi d’aquest sistema, programat per la 21ª Recàrrega de Combustible del grup II, proporciona millores en el procés de gestió de la informació que genera l’operació de la planta i ja es va dur a terme amb èxit a la tardor passada en el grup I.