Ascó II inicia la 21a recàrrega de combustible

Ascó, 6 d’abril de 2013. La unitat II de CN Ascó es va desconnectar de la xarxa elèctrica durant la matinada del 6 d’abril per iniciar els treballs de la 21ª recàrrega de combustible, que donarà pas a un nou cicle d’operació de 18 mesos. Entre les actuacions més rellevants que es portaran a terme en aquesta parada, a més de la substitució de 64 dels 157 elements combustibles, destaquen els treballs per a millorar la seguretat i l’eficiència de la central com la instal·lació del control digital d’escalfadors i la substitució dels rescalfadors separadors d’humitat (MSR’s).

En aquesta parada està previst executar més de 10.400 ordres de treball, de les quals un 76% corresponen a tasques de manteniment preventiu i inspeccions; un 4%, a treballs correctius; un 5%, a treballs auxiliars i el 15% restant, a modificacions de disseny de la central. Per portar a terme aquests treballs, la planta incorpora aproximadament a 1.000 professionals addicionals, amb el que duplica la plantilla que habitualment opera la central per poder plantar cara a aquest increment del volum de treball en el temps planificat.

Un dels treballs de gran envergadura que es completarà durant aquesta recàrrega és la instal·lació del control digital dels escalfadors, que suposa la digitalització de tots els nivells d’aigua dels tancs i escalfadors del sistema secundari de la central. Això implica millores rellevants per a la planta, ja que el nou sistema ofereix majors prestacions, eficiència i fiabilitat dels elements connectats.

Un altre treball rellevant és la substitució dels MSR’s, o rescalfadors separadors d’humitat, que tenen la funció d’adequar les característiques del vapor de sortida de la turbina d’alta pressió per a evitar la humitat en el vapor que passa a la turbina de baixa pressió i així protegir-la i millorar-ne l’eficiència. Aquest treball ja es va portar a terme en la unitat I de CN Ascó en 2011, en la 21a recàrrega.

També destaca el canvi de l’actual sistema informàtic que gestiona l’operació de la central SAMO (Sistema de Suport Mecanitzat a l’Operació), per la nova versió OVATION, que proporcionarà millores en el procés de gestió de la informació que genera l’operació de la planta. Aquest canvi ja va ser efectuat al grup I d’Ascó durant l’última recàrrega, a finals de 2012.

Igualment rellevants són diverses modificacions de disseny i treballs que es duran a terme per a complir amb les instruccions tècniques complementàries emeses pel Consell de Seguretat Nuclear com a resultat de les proves de resistència realitzades a la central nuclear Ascó i que permetran incrementar els marges de seguretat de la planta davant de successos del tipus que va originar l’accident de la central japonesa de Fukushima.

Totes aquestes activitats s’inscriuen en el programa d’importants inversions sostingudes durant els últims anys en les tres unitats d’ANAV a fi de millorar la fiabilitat dels seus components i garantir l’operació segura i a llarg termini.