Informació CN Ascó II

Ascó, 23 de maig de 2016.- La central nuclear Ascó, seguint els procediments establerts, ha notificat al Consell de Seguretat Nuclear que, durant els treballs de càrrega de combustible en el reactor corresponents a la 23ª Recàrrega de Combustible de la unitat II, s’ha detectat un valor lleugerament inferior al requerit en una de les mostres dels diferents punts de presa, que asseguren la uniformitat de la concentració de bor en totes les parts inundades durant la realització de la maniobra.

Com a acció immediata, s’ha detingut temporalment el procés de càrrega de combustible fins a assegurar que es complien els valors mínims requerits en tots els punts de presa de mostres.

Una vegada normalitzada la situació, s’ha continuat amb el procés de càrrega de combustible en l’etapa final d’aquesta 23ª parada per recàrrega de la unitat II de CN Ascó.

Aquesta incidència no ha tingut conseqüències per a les persones ni per al Medi Ambient.