Informació CN Ascó 1

La central nuclear Ascó ha notificat al Consell de Seguretat Nuclear, seguint els procediments establerts, la parada automàtica d’Ascó 1 deguda a la fallada del regulador de tensió que ha provocat, a la 01.06 h. d’aquesta passada matinada, la parada automàtica de l’alternador i, en conseqüència, la del reactor. L’equip tècnic de la instal·lació està treballant per identificar l’origen d’aquesta fallada, procedir-ne a la seva reparació i tornar a sincronitzar la planta amb la xarxa elèctrica.

Tots els sistemes de seguretat han funcionat segons el disseny de la central i la incidència no ha tingut conseqüències per a la salut de les persones ni per al Medi Ambient.