Informació CN Vandellòs II

La central nuclear Vandellòs II ha notificat al CSN, seguint els procediments establerts, la parada automàtica de la planta, avui a les 18.12 hores d’aquest dimecres 20 de setembre, a causa d’una incidència a la xarxa elèctrica exterior a la central que ha tingut afectació en el funcionament del generador principal i ha provocat la parada automàtica de la turbina i del reactor.

Els sistemes de seguretat han funcionat segons disseny i la planta es troba estable, desacoblada de la xarxa elèctrica. Tornarà a sincronitzar-se un cop solucionades les anomalies identificades.

Aquesta incidència no ha tingut impacte als treballadors, al públic ni al medi ambient.