CN Ascó II inicia el seu 25è cicle d’operació

La unitat II de la central nuclear Ascó es va connectar a la xarxa elèctrica a les 02:46 hores del passat 2 de desembre, un cop finalitzats els treballs corresponents a la 24ª recàrrega de combustible, donant pas a un nou cicle d’operació. Més d’un miler de treballadors de diferents perfils i especialitats professionals s’han incorporat durant els 35 dies de parada per recàrrega per a realitzar, al costat de la plantilla estable de CN Ascó, totes les activitats planificades.

Si bé el procés de recàrrega de combustible ha consistit en la substitució de 64 dels 157 elements combustibles que conformen el nucli del reactor, durant aquesta parada s’han incorporat a més 38 modificacions de disseny en tota la planta i s’han dut a terme més d’11.500 ordres de treball orientades a activitats significatives com les inspeccions visuals remotes en diferents components del vas del reactor, la inspecció de tubs per corrents induïdes en els tres generadors de vapor, la substitució de les vàlvules de les línies de drenatge de les caixes d’ aigua dels generadors de vapor, la revisió general de les dues turbobombes d’aigua d’alimentació principal, o la substitució de diversos motors en diversos equips de seguretat.

La realització d’una quantitat tan considerable d’activitats en un període de temps determinat, mantenint els màxims estàndards de Seguretat Laboral i minimitzant les dosis radiològiques per a tots els professionals que han intervingut a la recàrrega, ha requerit una planificació prèvia detallada i amb una elevada coordinació de totes les àrees. Aquestes han treballat de manera conjunta i orientada a la consecució d’un objectiu comú: dur a terme les tasques planificades de manera segura, eficient i ajustada al programa. Per a això, ha resultat essencial la formació prèvia de tot el personal incorporat, que ha registrat més de 1.900 assistències als cursos organitzats, i el compromís tant d’ANAV com de les empreses col·laboradores amb la seguretat en totes les seves dimensions.

Les dues unitats de la central nuclear Ascó han dut a terme les seves respectives recàrregues de combustible durant aquest any 2017. En elles, s’han realitzat nombroses activitats de manteniment preventiu, s’han substituït equips, introduït millores i incorporat modificacions de disseny amb l’objectiu d’afrontar amb plenes garanties l’operació a llarg termini de les dues unitats.