CN Ascó II inicia la seva 24ª Recàrrega de Combustible

La unitat II de la central nuclear Ascó es va desconnectar de la xarxa elèctrica durant la passada matinada per iniciar els treballs corresponents a la 24a recàrrega de combustible de la central, després d’haver completat un cicle d’operació ininterrompuda de 507 dies. Un cop finalitzats els treballs previstos, la planta iniciarà un nou cicle de 18 mesos.

Més d’un miler de professionals de diferents perfils i especialitats s’incorporaran a la instal·lació per a dur a terme, amb l’equip humà estable de la central, les 11.500 ordres de treball previstes durant aquesta parada per recàrrega.

Entre les activitats més significatives destaquen, a més de la substitució de 64 dels 157 elements combustibles que conformen el nucli del reactor i la incorporació de 38 modificacions de disseny, la realització d’inspeccions visuals remotes en diferents components del vas del reactor, la inspecció de tubs per corrents induïdes en els tres generadors de vapor, la substitució de les vàlvules de les línies de drenatge de les caixes d’aigua dels generadors de vapor, la revisió general de les dues turbobombes d’aigua d’alimentació principal, així com la substitució de motors en diversos equips de seguretat.

La realització d’una quantitat tan considerable d’activitats en un període de temps determinat requereix una planificació prèvia detallada i amb una elevada coordinació de totes les àrees. Aquestes treballen de forma conjunta i orientada a la consecució d’un objectiu comú: dur a terme les tasques programades de manera segura, eficient i ajustada al programa. Per això, resulta essencial la formació prèvia de tot el personal incorporat, que ha registrat més de 1.900 assistències als cursos organitzats, i el compromís tant d’ANAV com de les empreses col·laboradores amb el desenvolupament de tots els treballs amb els més alts estàndards de seguretat. En aquest sentit, sota les directrius de l’àrea de Prevenció i Salut Laboral d’ANAV, en coordinació amb els responsables dels serveis de prevenció de totes les empreses col·laboradores, tots els treballadors realitzen un important esforç en la consecució de l’objectiu comú de dur a terme totes les activitats associades a la recàrrega.