POLÍTICA DE PRIVACITAT

RESPONSABLE I FINALITAT DEL TRACTAMENT

L’Associació Nuclear Ascó-Vandellós II, A.I.E. (d’ara endavant ANAV), com a Responsable de Tractament, tractarà les seves dades personals amb la finalitat de la denúncia interna que vostè acaba de registrar a través del nostre canal ètic.

BASE DE LEGITIMITAT QUE EMPARÉS EL TRACTAMENT

Us informem que totes les dades que ens faciliti seran tractades per ANAV, com a Responsable del Tractament, sent la base de legitimació el compliment d’una obligació legal: Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell de 23 d’octubre de 2019 relativa a la protecció de les persones que informin sobre infraccions del dret de la Unió.

TERMINI DE CONSERVACIÓ

Les dades de caràcter personal que ens faciliti, seran conservades fins a la finalització de la investigació i tancament de l’expedient per l’organització. En tot cas, al propi canal de denúncies no es conservaran per un termini superior a 3 mesos. Per a la gestió per part d’altres departaments de l’organització implicats en la investigació de la seva denúncia, i per donar resposta a un procediment judicial, les dades seran conservades fins al termini de prescripció del delicte, d’acord amb el que recull l’article 131.1 del Codi Penal.

CESSIONS I TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

Les vostres dades no seran cedides a empreses col·laboradores de selecció d’ANAV.
No es realitzarà una transferència internacional de les vostres dades personals amb motiu de la cessió de dades a les empreses col·laboradores de selecció.

EXERCICI DE DRETS

Finalment, us informem que en qualsevol moment, vostè té dret d’accés, rectificació, oposició al tractament o supressió, així com, en determinades circumstàncies, limitació al tractament i portabilitat de les dades recollides dirigint una comunicació per escrit a:

Asociación Nuclear Ascó -Vandellós II A.I.E., Direcció de Recursos Humans, Servei d’Atenció al Personal (SAP), Apartat de correus, 48, 43890- L’Hospitalet de l’Infant (Tarragona) o a la següent adreça de correu electrònic: sap@anacnv.com, incloent-hi la “Ref. Protecció de Dades”.

A més, també té dret a retirar el consentiment prestat i presentar una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si ho considera necessari (www.agpd.es).