La Unitat de Resposta de la Guàrdia Civil inicia el seu servei a la central nuclear Ascó

La Unitat de Resposta de la Guàrdia Civil destinada a reforçar la protecció física de les centrals nuclears espanyoles inicia el seu servei a la central nuclear Ascó.

El contingent tindrà una presència permanent en la instal·lació per incrementar la protecció física de la planta i oferir la suficient capacitat de resposta d’acord a l’amenaça base de disseny de les centrals nuclears en virtut del que estipula el Reial Decret 1086/2015, que modifica el Reial Decret 1308/2011 sobre protecció física de les instal·lacions i els materials nuclears, i de les fonts radioactives.

El desplegament d’aquesta Unitat s’emmarca en les mesures adoptades d’acord al desenvolupament de la Llei 8/2011 de Protecció d’Infraestructures Crítiques, entre les quals hi ha les centrals nuclears espanyoles. La central de Trillo (Guadalajara) va ser la primera instal·lació en acollir aquest servei, com a projecte pilot en l’any 2017, i s’implantarà a la resta de plantes durant aquest any 2019. Per a la central nuclear Vandellòs II es preveu el desplegament abans de final d’any.

Les Unitats de Resposta de la Guàrdia Civil s’ubiquen permanentment a l’interior de l’emplaçament per a proporcionar una actuació adequada en cas de materialitzar qualsevol acció prevista en l’amenaça base de disseny i que pogués afectar la integritat de les instal·lacions o pogués suposar el risc de pèrdua del control sobre els materials nuclears i radioactius presents en l’emplaçament. En aquest sentit, s’entén com a resposta adequada la reacció d’oposició a un atac o intrusió amb l’objectiu de neutralitzar-lo o contenir-lo per mitigar-ne els efectes. Es tracta d’una unitat formada per personal dels Grups de Reserva i Seguretat (GRS) de la Guàrdia Civil i personal altament qualificat i equipat amb tots els mitjans necessaris per fer front a aquesta amenaça.

En la fase de preparació del desplegament de la Unitat de Resposta, ANAV ha procedit a construir i adequar infraestructures que permetin la seva presència permanent en tots dos emplaçaments, així com a facilitar l’adquisició dels recursos i materials necessaris per a l’acompliment d’aquesta protecció. Tant la inversió inicial com els costos de manteniment del desplegament són sufragats per ANAV d’acord amb la Llei general tributària (Llei 58/2003, de 17 de desembre).

Els responsables de la Unitat de Resposta han treballat amb els responsables de Seguretat Física d’ANAV en la coordinació dels protocols d’actuació. A això, s’han afegit nombroses activitats de formació i coordinació.

El contingent de la Guàrdia Civil reforça la seguretat de les instal·lacions operades per ANAV i se suma a totes les capacitats de protecció establertes per garantir la seguretat física de les centrals nuclears Ascó i Vandellòs II, com a part inherent a la missió d’operar les plantes de manera segura, fiable i a llarg termini.