Interior de la Generalitat i ANAV signen un conveni per garantir una eficaç i segura intervenció en cas d’emergències nuclears

El Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i l’Associació Nuclear d’Ascó- Vandellòs II, A.I.E (ANAV) han signat aquesta tarda un conveni de col·laboració que té com a objectiu actualitzar alguns aspectes en l’actuació i la coordinació dels efectius i els recursos propis de les centrals nuclears i els Bombers de la Generalitat, dins el marc del PENTA i el PEI. El conseller d’Interior, Ramon Espadaler, ha presidit l’acte de signatura de l’acord.

El nou conveni és una revisió del que hi havia vigent fins ara i que data del 1991. Entre les principals novetats que incorpora destaca una millor coordinació i un nou procediment d’intervenció segons el qual ANAV i els bombers adopten el procediment del Cos de Bombers de la Generalitat, i avenços en la formació dels bombers en matèria d’intervenció en nuclears i riscos radiològics. A més, hi haurà una comissió que vetllarà per l’aplicació del conveni i l’actualització de procediments. A diferència del conveni que hi havia fins ara, que era anual i prorrogable si no hi havia denúncia, el nou té una vigència indefinida, amb la possibilitat de denúncia o rescissió.

L’acord també suposa la millora d’actuacions que fins ara es duien a terme. Així, s’adeqüen i actualitzen els criteris de protecció radiològica adequant-los al PENTA i al Reglament de Protecció Sanitària contra Radiacions Ionitzants (cal tenir en compte que han variat molt els valors de dosis admissibles respecte les de fa dues dècades); i s’actualitza el material a facilitar als bombers de la Generalitat pel que fa a protecció respiratòria, salvament, il·luminació i descontaminació.

Així mateix, el conveni signat avui estableix el marc general d’actuació entre l’ANAV i la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament (DGPEIS) en cas d’una emergència i determina que les intervencions de la DGPEIS són complementàries als mitjans de les centrals nuclears. Aquestes intervencions es concreten en: extinció d’incendis, salvaments de persones i salvaments diversos, en l’ajuda al personal de les Centrals Nuclears en serveis com inundacions, esfondraments, etc.

L’acte ha estat presidit pel conseller d’Interior, Ramon Espadaler, que ha manifestat la seva satisfacció pel nivell de col·laboració existent entre les dues parts. Una col·laboració, ha afirmat, “que evita haver d’actuar reactivament i que dóna resposta a una responsabilitat compartida per ANAV i pel Govern de la Generalitat de Catalunya”. Per la seva banda, el director general d’ANAV, José Antonio Gago, ha agraït l’esforç realitzat per a assolir l’acord, que representa “una actuació més vinculada al compromís d’ANAV amb la seguretat”.

A la signatura del conveni, que ha tingut lloc a la Delegació del Govern de la Generalitat a Tarragona, també han assistit el delegat del Govern de la Generalitat a Tarragona, Joaquim Nin; el director general de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments, Ramon Parés; les directores dels Serveis Territorials d’Interior a Tarragona i Terres de l’Ebre, Rosanna Camps iEva M. Ruiz; i la subdirectora general tècnica dels Bombers de la Generalitat, Anna Martin, entre d’altres autoritats.