Informació CN Vandellòs II

L’Hospitalet de l’Infant, 28 de novembre de 2013. La central nuclear Vandellòs II, seguint els procediments establerts, ha notificat al Consell de Seguretat Nuclear (CSN) que, a les 17:28 hores d’ahir, es va declarar la inoperibilitat d’un monitor de radiació de Sala de Control degut a una malfunció, que va portar, seguint les Especificacions Tècniques de Funcionament (ETF) de la planta, a prendre l’acció associada de posar en funcionament la ventilació de Sala de Control en mode “filtrat”.

No obstant, la malfunció de l’esmentat monitor es va produir coincidint amb la inoperabilitat dels dos sistemes de detecció de gasos tòxics que, a la vegada, comporta segons les ETF la necessitat de mantenir el sistema de ventilació de Sala de Control en mode “recirculació”.

Després de constatar que les ETF requerien l’adopció de dues accions incompatibles entre sí, es va adoptar l’acció prioritària. Després d’un anàlisi en profunditat de la incidència, es va concloure, a les 22.30 hores d’ahir, que aquest fet requeria la seva notificació al CSN.

La central es troba en parada seguint les activitats del programa corresponent a la 19a Recàrrega de Combustible.