Informació CN Vandellòs II

L’Hospitalet de l’Infant, 9 d’agost de 2013. La central nuclear Vandellòs II, seguint els procediments establerts, ha notificat al Consell de Seguretat Nuclear que, a les 09.40h d’avui, s’ha detectat un retard superior a una hora en l’inici de la vigilància de protecció contra incendis en una de les àrees en que aquesta era requerida per trobar-se fora de servei el sistema automàtic de detecció i extinció. Actualment la vigilància corresponent ja s’està portant a terme segons allò establert.

La planta es troba operant amb normalitat al 100% de potència. Aquesta incidència no ha suposat cap risc per a les persones ni pel medi ambient.