Informació CN Vandellòs II

L’Hospitalet de l’Infant, 15 de junio de 2015-. La central nuclear Vandellòs II, seguint els procediments establerts, ha notificat al Consell de Seguretat Nuclear que, durant la realització d’una prova en la vàlvula d’alleujament del pressionador emmarcada en els treballs corresponents a la 20ª recàrrega de la central, s’ha detectat que la vàlvula no obria adequadament.

Després de revisar el conjunt d’activitats realitzades que han pogut afectar a l’alimentació elèctrica d’aquesta vàlvula, s’ha determinat que la incidència se situaria en el passat 25 de maig, quan es va dur a terme el muntatge de l’alimentació elèctrica de la bobina solenoide, després del preceptiu manteniment de la vàlvula.

En el moment de la notificació, la deficiència es troba corregida i la vàlvula d’alleujament del pressionador ha superat satisfactòriament les proves d’operabilidad.