Informació CN Ascó II

La central nuclear Ascó ha notificat al CSN, seguint els procediments establerts, que s’ha produït una descàrrega d’aigua a la sala de repartiment de cables nord de la unitat 2 a causa de l’actuació del sistema d’extinció d’aquesta sala per un error a la seqüència de col·locació rutinària d’un bloqueig contra incendis.

La descàrrega d’aigua ha estat interrompuda de manera immediata una vegada verificat que es tractava d’una actuació errònia i s’està procedint a l’assecatge i la neteja de la sala.

Aquesta incidència no ha tingut impacte als treballadors, al públic ni al medi ambient.