Transfromador-Asco

Informació CN Ascó II

La Unitat II de la central nuclear Ascó ha comunicat al Consell de Seguretat Nuclear, seguint els protocols establerts, que la planta ha perdut el subministrament d’energia exterior a les 13:53 hores d’avui i per espai de 17 minuts. Aquest fet ha comportat, d’acord amb el procediment establert en el Pla d’Emergència Interior, la declaració momentània de la prealerta d’emergència.

Els sistemes d’alimentació dièsel de seguretat han funcionat segons disseny, proporcionant energia a la central durant el temps de manca de subministrament. Un cop restablerta l’alimentació exterior, la planta ha desactivat la prealerta d’emergència.

CN Ascó II es troba parada, amb el combustible descarregat a la piscina i desenvolupant els treballs corresponents a la 25a Recàrrega de combustible.

Aquesta incidència no ha tingut conseqüències ni per a les persones ni per al medi ambient.