Informació CN Ascó II

CN Ascó, seguint els procediments establerts va notificar al Consell de Seguretat Nuclear el passat divendres 25 de maig que l’indicador de flux neutrònic de rang estès de la Unitat II presentar una indicació no real que, en el seguiment realitzat, es va poder confirmar que s’havia originat el passat 13 d’abril.

Amb posterioritat, el diumenge 27 de maig, a les 10h., La planta va donar inici a la seqüència de parada d’aquesta unitat per poder completar la reparació d’aquesta instrumentació. Donada la necessitat d’accedir a l’edifici de contenció per fer comprovacions addicionals, es va determinar la desconnexió de la xarxa.

Aquesta instrumentació no és requerida per al funcionament en operació normal de la planta i un cop restablert i comprovat el seu correcte funcionament, la central tornarà a sincronitzar a la xarxa.

Aquest fet no ha suposat cap impacte per a la seguretat de les persones o del Medi Ambient.