Informació CN Ascó II

Ascó, 21 d’abril de 2015. La central nuclear Ascó, seguint els procediments establerts, ha notificat al Consell de Seguretat Nuclear que la Unitat II ha iniciat, a les 3:25 hores d’avui, la seqüència de baixada de potència per portar a la planta a parada. Aquesta incidència es produeix per requeriment de les Especificacions Tècniques de Funcionament de la central, en haver declarat inoperables els dos generadors dièsel de la instal·lació. La inoperabilitat s’ha declarat, després de no poder-se demostrar que els suports d’unes canonades complien amb el seu disseny, per la qual cosa seran modificats abans de tornar a arrencar. La causa és comuna a tots dos trens, si bé els equips han mantingut en tot moment la seva capacitat de funcionament.

Ja s’està realitzant la intervenció en els generadors dièsel amb la finalitat de poder declarar-los novament operables, per procedir a continuació a sincronitzar a Ascó II amb la xarxa elèctrica i retornar a la seva operació al 100% de potència.