Informació CN Ascó I

Ascó, 24 de febrer de 2012. La central nuclear Ascó ha comunicat al Consell de Seguretat Nuclear, d’acord als procediments establerts, que, a les 13:30 hores d’avui, s’ha produït un petit conat d’incendi en un àrea de l’edifici de control de la unitat I. El conat, d’uns dos minuts de durada, ha afectat a uns cables elèctrics d’enllumenat i ha estat extingit mitjançant l’ús d’un extintor per part d’operaris que es trobaven treballant en aquest àrea. Una vegada determinades les causes, es procedirà a prendre les mesures correctores i preventives corresponents.

Ascó I es troba operant amb normalitat al 100% de potència.