Informació CN Ascó I

La Unitat 1 de CN Ascó ha procedit a realitzar una parada programada a les 00.00 hores d’aquest dissabte per a procedir a inspeccionar les tres vàlvules de control d’aigua d’alimentació principal d’acord amb l’experiència operativa generada recentment a la unitat 2. Una una vegada realitzada aquesta intervenció, la planta durà a terme les proves funcionals corresponents i tornarà a sincronitzar-se a la xarxa elèctrica.