Informació CN Ascó I

La central nuclear Ascó, seguint els procediments establerts, ha notificat a el Consell de Seguretat Nuclear que, a les 09:35 h. d’avui, la unitat 1 ha iniciat el procés de baixada de potència per desconnectar-se de la xarxa elèctrica en compliment amb les especificacions tècniques de funcionament.

Des de la parada automàtica del passat dia 15 d’abril i la posterior tornada a l’operació de la central, l’equip tècnic de la instal·lació ha estat monitoritzant la turbobomba del sistema d’aigua d’alimentació auxiliar (format per dues bombes i la referida turbobomba) que va registrar un funcionament anòmal en el procés de parada. Després d’haver-se repetit aquesta situació en alguna de les proves realitzades durant els últims dies, la planta s’està desconnectant de la xarxa elèctrica per a procedir a la intervenció en aquest equip.

Aquesta incidència no ha tingut impacte en la seguretat de les persones ni al medi ambient.