Informació CN Ascó

Ascó, 27 de maig de 2015. La central nuclear Ascó, seguint els procediments establerts, ha notificat al Consell de Seguretat Nuclear que s’ha detectat que les sondes de temperatura de la torre meteorològica no compleixen amb els criteris d’acceptació del fabricador.

En aquests moments s’està procedint a substituir les sondes de temperatura. Posteriorment es duran a terme les comprovacions pertinents per declarar la seva *operabilidad.

La planta continua operant amb normalitat al 100% de potència.