El Ple del CSN aprova la posada en marxa del Magatzem Temporal Individualitzat (MTI) de la central nuclear Ascó

Ascó, 4 d’abril de 2013. El Ple del Consell de Seguretat Nuclear (CSN) va aprovar, en la seva reunió d’ahir, un informe favorable per la posada en marxa de la modificació de disseny per al Magatzem Temporal Individualitzat (MTI) de combustible irradiat en sec de la central nuclear Ascó.

El combustible gastat generat en l’operació dels dos reactors nuclears d’Ascó està emmagatzemat ara a les piscines de combustible gastat, situades als edificis de combustible de cada reactor.

La posada en marxa del MTI permet a la central disposar d’una capacitat d’emmagatzematge de combustible gastat addicional, en el que el combustible s’emmagatzema en sec en contenidors igualment autoritzats per aquest ús.

La solució d’emmagatzematge temporal del combustible irradiat en contenidors de superfície es considera internacionalment una situació segura per aquest material.