El Centre d’Informació d’ANAV assoleix la xifra de 25.000 visitants

El Centre d’Informació d’ANAV a la central nuclear Ascó ha arribat a la xifra de 25.000 visitants des de la seva inauguració, el novembre del 2011. Després d’un període d’inactivitat forçada per la pandèmia per Covid-19, la instal·lació va reobrir les portes el març del 2022 i ho va fer amb continguts renovats i l’ús de noves tecnologies aplicades a la divulgació, com la realitat virtual, per oferir al visitant una completa visió del món de l’energia, incidint especialment en l’energia nuclear i el funcionament de les centrals.

Des de la reobertura fa poc més d’un any, el Centre d’Informació d’ANAV ha estat visitat per més de 3.000 persones, majoritàriament estudiants de diferents nivells educatius que generalment acudeixen amb gran interès per ampliar els seus coneixements sobre els reptes energètics que afronta la humanitat en el context d’escalfament global i sobre el paper que pot jugar l’energia nuclear en el període de transició energètica actual com a font exempta d’emissions de gasos d’efecte hivernacle i amb gran capacitat per proporcionar estabilitat al sistema elèctric.

Les visites al Centre d’Informació es conceben amb l’objectiu de satisfer tots els dubtes que puguin portar els visitants en relació amb l’energia nuclear. Solen consistir en un primer bloc introductori, a càrrec del personal responsable de la instal·lació, seguit d’una visita a la part museogràfica del centre, que compta amb més de 1.000 m2 en dues plantes amb mòduls dedicats a diferents aspectes relacionats amb l’energia, radiacions electromagnètiques, el funcionament de les centrals nuclears, el cicle del combustible nuclear o la gestió de residus.

En aquest sentit, segons les últimes enquestes realitzades, destaca l’alt índex de satisfacció expressat pels visitants, que puntuen entre el 9 i el 10 tots els aspectes pels quals eren preguntats: instal·lacions, informació rebuda, durada, activitats realitzades, participació dels visitants i atenció rebuda. El 100% dels enquestats van recomanar la visita al Centre d’Informació d’ANAV i, de fet, nombrosos centres educatius repeteixen des de fa alguns cursos.

Durant aquest darrer curs, les visites han procedit majoritàriament de centres educatius de les demarcacions de Tarragona i Barcelona, si bé també han estat freqüents les visites d’entitats que pertanyen a l’entorn geogràfic d’Ascó i Vandellòs II, així com visites internacionals.