Disponible la Memòria d’activitats d’ANAV corresponent a l’any 2012

ANAV va editar recentment la Memòria d’Activitats corresponent a 2012. Des d’aquest any, i d’acord amb les facilitats que ens proporcionen les noves tecnologies, la publicació es presenta exclusivament en format electrònic i pot ser fàcilment descarregada accedint a l’apartat “PUBLICACIONS” de la pàgina web www.anav.es.

En aquesta publicació es recullen algunes de les dades més significatives del funcionament de les centrals nuclears Ascó i Vandellós II durant l’any passat, així com informacions rellevants de l’exercici passa