Comunicat del director de CN Ascó en relació a l’accident ocorregut el 24 de novembre de 2021

Com a director de central, però també en nom tot l’equip i de la direcció d’ANAV, vull dirigir-me novament a tots vosaltres i faré servir aquest format de comunicat, però no sense oferir-vos la meva disposició a parlar o atendre personalment a tothom que així ho vulgui.

Hem perdut un membre del nostre equip humà, un bomber de la nostra brigada de primera intervenció, però també, per a molts, un amic, un company i davant d’això només puc reiterar una vegada més el meu condol i el sentiment que el Francesc, Paco, per a molts, ens ha deixat un espai que serà difícil d’omplir.

Són dies difícils per a tots, res del que fem ens podrà tornar al Francesc, però sí que hem de guardar a la memòria l’enorme compromís que va demostrar amb la seva actuació dimecres a la tarda a la central, quan ja havia acabat la seva jornada laboral i no va dubtar a tornar a equipar-se i sumar-se a l’equip d’ajuda. La dedicació, l’esforç i la solidaritat de la brigada i de tots els que estàveu en planta aquella tarda per, sobretot, protegir les persones són d’un valor incalculable.

Hem revisat i analitzat equips, estem dedicant tots els esforços necessaris no només a saber què va passar dimecres a la tarda sinó també, com correspon a la nostra manera de treballar, a extreure totes les lliçons apreses necessàries perquè això o alguna cosa semblant no es repeteixi mai. Aquests primers dies el nostre objectiu ha estat determinar la causa que va provocar la descàrrega de CO2, aplicar els correctius necessaris i verificar completament el sistema d’extinció d’incendis a tots dos grups. Aquesta actuació és només el començament i ja s’ha iniciat una anàlisi exhaustiva perquè puguem determinar exactament tot el que ha passat.

La seguretat és la màxima prioritat en aquestes centrals i vull reiterar el meu compromís personal i de tot l’equip amb aquesta afirmació. Més enllà de les paraules, espero que totes les accions que ja hem emprès, i les que seguirem prenent, siguin una demostració del que escric i que no en quedi cap dubte. Us expresso aquí novament la disposició de tot l’equip de direcció i dels nostres serveis mèdics a atendre-us personalment més enllà d’aquestes comunicacions d’abast general.

No puc deixar d’expressar-vos una vegada més el dolor per la pèrdua del Francesc, reconèixer el valor del seu treball, lamentar la confusió despresa per les primeres informacions emeses i dir-vos que tot això ho tindrem molt present, cada dia, en els nostres respectius llocs de treball i presa de decisions.

Francesc, et guardarem a la nostra memòria i recollim el teu llegat.