CN Ascó I inicia el seu 30è cicle d’operació

La unitat 1 de la central nuclear Ascó es va connectar novament a la xarxa elèctrica a les 22:55 hores d’aquest dijous 15 de juny després de finalitzar les activitats corresponents a la seva 29a Recàrrega de Combustible, donant pas a un nou cicle d’operació, el trentè, durant el qual la planta complirà els 40 anys des de la seva primera sincronització a la xarxa elèctrica i, en conseqüència, entrarà en l’anomenada operació a llarg termini.

ANAV ha destinat a aquesta recàrrega 27,6 milions d’euros i ha incorporat temporalment uns 1.100 treballadors de diferents perfils professionals, més del 50% dels quals resideix a l’entorn de la central.

Entre els projectes rellevants que s’han dut a terme, a més de la renovació de 60 dels 157 elements que conformen el nucli del reactor, cal esmentar un gran volum d’inspeccions al circuit primari compromeses amb el Consell de Seguretat Nuclear a l’autorització de explotació vigent, com a part del context d’entrada de la planta en operació a llarg termini i per a les quals s’han fet servir diferents tecnologies. Destaca, en aquest sentit, la inspecció per corrents induïts complementària a la inspecció visual de les penetracions de la instrumentació de l’intern inferior del vas del reactor, la inspecció volumètrica mecanitzada de soldadures, la inspecció visual mitjançant equip submarí del vas o la inspecció visual remota de l’exterior de la tapa del vas.

Altres treballs significatius han estat la revisió dels segells de dues de les tres bombes de refrigerant del reactor, la substitució del sistema de pesatge, control i regulació de la grua polar i, ja al circuit secundari, la neteja dels circuits d’oli de lubricació i tancaments del turbogrup. A la part elèctrica de la instal·lació s’ha procedit a la revisió completa del rotor de l’alternador principal i de l’excitatriu i s’han dut a terme activitats de manteniment als generadors dièsel de seguretat, entre els quals destaca la substitució del regulador de tensió del generador ‘A’ i la substitució d’un motor del generador ‘B’.

Així mateix, ANAV ha aprofitat aquesta parada per a dur a terme fins a 13.000 ordres de treball i incorporar 30 modificacions de disseny físiques i 11 modificacions de software informàtic relacionades amb diferents sistemes de la central amb l’objectiu de mantenir la planta en les millors condicions de seguretat i fiabilitat per afrontar la propera entrada de la planta a l’operació a llarg termini.

La propera parada per recàrrega per a ANAV tindrà lloc al mes d’octubre, quan la unitat 2 de la central nuclear Ascó abordarà la seva 28a Recàrrega de Combustible