ANAV se suma a les mobilitzacions pel Dia Internacional de la Dona

ANAV se suma a les concentracions convocades per CC.OO., UGT i APLOC en el marc de les mobilitzacions del 8 de març que s’està celebrant a nivell mundial. L’objectiu d’aquesta efemèride és donar visibilitat a la necessària demanda d’igualtat absoluta entre homes i dones en tots els àmbits de la societat.

En tots dos emplaçaments hi ha hagut un important seguiment i  el acte ha comptat amb la lectura d’un manifest per part dels sindicats organitzadors. El reproduïm a continuació:

“Els sindicats CCOO de Catalunya i la UGT de Catalunya condemnem tota forma de

violència masclista així com la seva normalització social i perpetuació. Condemnem totes les formes de desigualtat i discriminació que pateixen les dones en l’àmbit familiar, social, polític i econòmic. Destaquem les que tenen lloc al món laboral: l’accés a l’ocupació, la segregació ocupacional i les condicions de treball, la desigualtat salarial, la precarietat creixent i l’absència de mesures eficaces que garanteixin la conciliació i la corresponsabilitat de la vida personal, laboral i familiar, la falta de reconeixement del treball remunerat i no remunerat i l’absència d’un sistema de protecció social igualitari.

Per això és urgent:

  • Avançar en l’eliminació de les violències masclistes.
  • Fer efectiu el diàleg social i impulsar la negociació col·lectiva, exigir plans d’igualtat a les empreses obligades i també a les de menys de 250 treballadors/es.
  • Reforçar i garantir els instruments i recursos de vigilància, control i sanció de les autoritats laborals per fer efectiu el compliment del principi d’igualtat en l’àmbit laboral.
  • Adoptar mesures i polítiques que garanteixin la corresponsabilitat entre dones i homes, com l’equiparació del permís de paternitat amb el de maternitat, entre altres.
  • Aprovar una llei d’igualtat salarial que contribueixi a la reducció efectiva de la bretxa salarial entre dones i homes.
  • Adoptar mesures i polítiques dirigides a assolir la representació paritària als òrgans de decisió i poder de les estructures socials, econòmiques i polítiques.
  • Posar en marxa un model educatiu igualitari i enfortir l’estat del benestar: educació, sanitat i serveis socials, especialment serveis públics de cura i atenció a la dependència, especialment a la gent gran i als infants de 0 a 3 anys.
  • Ratificació per part del Govern del Conveni 189 de l’OIT que regula els drets i les condicions laborals de les treballadores de la llar”.