ANAV rep un premi EPRI de Transferència Tecnològica per la seva feina a l’optimització del manteniment preventiu

L’Institut de Recerca de l’Energia Elèctrica (EPRI a les sigles en anglès) ha atorgat a ANAV un dels premis de transferència tecnològica pel desenvolupament d’un projecte d’optimització del manteniment preventiu, en el marc del procés ER (fiabilitat d’equips), i per la implantació d’un programa pilot per a la monitorització en línia de les vibracions d’equips rotatius de les plantes, utilitzant eines i estàndards de l’EPRI. Aquest premi és un reconeixement a tots els professionals d’ANAV que han invertit el seu esforç en totes les activitats relacionades amb aquests projectes, tant de les diferents unitats organitzatives de la Direcció de Serveis Tècnics com de les unitats de Manteniment, Gestió de Treballs, Operació, Química i Radioquímica, entre altres unitats de tota l’organització que han intervingut en la implantació.