ANAV participa per segon any en el Màster d’Assistència Integral en Urgències i Emergències

Personal d’infermeria d’ANAV juntament amb el Dr. M. Castellà han participat recentment, i per segon any, en la impartició del mòdul de maneig del pacient contaminat i/o irradiat del Màster d’Assistència a Urgències i Emergències que organitza a Barcelona l’Institut d’Estudis Mèdics i la Universitat Autònoma de Barcelona. Els membres de l’Àrea de PSL d’ANAV van explicar a l’alumnat les bases clíniques de l’abordatge integral d’aquest tipus de pacients (aspectes de radiobiología i maneig d’urgències mèdiques) amb una classe teòrica, que va tenir continuïtat amb els tallers pràctics de descontaminació, en els quals es van utilitzar maniquins i el material adequat.

La participació va ser alta, amb més de 50 alumnes, i el grau d’implicació i satisfacció també ha estat molt elevat donat el desconeixement previ que presentaven els assistents en aquests temes.

Cal recordar també que fa menys d’un mes, els serveis mèdics d’ANAV van participar amb el mateix format en les jornades que va organitzar la CN Vandellòs II per Protecció Civil, amb un grau de participació i satisfacció molt semblant.

Tal com manifesten responsables dels Serveis Mèdics d’ANAV, aquestes activitats externes constitueixen un camí per desmitificar la qüestió de la possible afectació per contaminació i/o irradiació, així com el seu maneig clínic.